USG 2D

Minimalna ilość badań ultrasonograficznych obejmuje wykonanie trzech badań USG - przesiewowych w czasie ciąży:

  • 11 - 14 tydzień ciąży
  • 18 - 22 tydzień ciąży
  • ok. 30 tygodnia ciąży

Podczas USG wczesnej ciąży  -  do ok. 10 tygodnia - oceniamy lokalizację jaja płodowego, wiek ciąży, czynność serca płodu czyli stwierdzamy prawidłowy lub nieprawidłowy rozwój ciąży.

Szczegółowej oceny budowy płodu doknujemy około 12-13 tygodnia ciąży i ocena ta obejmuje; anatomię płodu - wstępna ocena mózgowia, narządów klatki piersiowej, jamy brzuszej,  budowy kończyn, ocenę przezierności karkowej ( NT) i kości nosowej (NB).

Między 18-22 tygodniem wykonuje się tzw. USG połówkowe, które polega na dokładnej ocenie anatomii płodu (czaszka, mózgowie, kręgosłup, klatka piersiowa, jama brzuszna - ciągłość powłok, żołądek, echogeniczność jelit, pęcherz moczowy, nerki, kończyny górne i dolne) , w tym szczegółowej ocenie budowy i czynności serca płodu. Częścią badania jest także wykonanie tzw. biometrii płodu, polegajace na zmierzeniu wymiarów dwuciemieniowego (BPD), obwódu główki (HC), obwódu brzuszka (AC), długość kości udowej (FL) - co w przybliżeniu pozwala określić masę dziecka, a co za tym idzie jego prawidłowy rozwój.

Ultrasonograficzna ocena rozwoju ciąży 30 tygodniu obejmuje  wykonanie biometrii płodu - ocenia w przybliżeniu masę płodu, w niektórych przypadkach wskazane jest wykonanie USG dopplerowskiego tętnicy pępowinowej i tętnicy środkowej mózgu.

Po 20 tygodniu podczas każdego USG należy wykonać ocenaę pępowiny (liczby naczyń) i łożyska (jego lokalizacji, budowy, dojrzałości wg. skali Grannuma) oraz objętości płynu owodniowego  - tzw. AFI.

W uzasadnionych klinicznie przypadkach należy przeprowadzić ocenę szyjki macicy w badaniu głowicą przezpochwową, pozwalające ocenić jej długość i zagrożenie porodem przedwczesnym.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates